Obzor

Obzor, výrobní družstvo bylo založeno ve Zlíně v roce 1965. Ve výrobních závodech pracuje asi 300 pracovníků...

Firma se zaměřuje převážně na výrobu a distribuci drobných elektromechanických výrobků, dílů pro automobilový průmysl, kovových dílů, vstřikování plastů a výsek těsnění. Nabízí také služby v oblasti archivace a spisové služby v komerční spisovně.

Společnost má oprávněni poskytovat svým odběratelům náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.