Dehn

Blesk sledovaný z bezpečné vzdálenosti je skutečně fascinující. Přiblížíme-li se mu, pocítíme jeho ničivý potenciál, sílu, se kterou láme stromy, ničí budovy - a zabíjí člověka - a najednou cítíme bezmoc před tímto přírodním živlem.

Nemůžeme zabránit ani bouřkám, ani blesku, ale přesto jsme si jako nejvyšší cíl našeho podnikání stanovili ochranu člověka a jeho majetku před nebezpečím a škodlivými účinky elektřiny z bouřek a při manipulaci s elektrickým proudem.