Rozvodnice a rozváděčové skříně

Německý výrobce Hensel při výrobě rozvaděčů razí filozofii kvality. Vysoká kvalita rozvaděčů zajišťuje maximální ochranu před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Hensel disponuje inovativním programem moderních systémů rozvaděčů, rozvodnic i krabicových rozvodek.. R ozvaděče Hensel našly uplatnění v normalizovaných fotovoltaických instalacích, r ozvaděčové skříně Hensel pronikly i do loďařství a elektroměrové rozvodnice na čínská sídliště. Rozvaděče Hensel jsou odolné proti korozi, UV záření, vodě, teplotním výkyvům, prachu i nárazům. Rozvaděče obstojí i v extrémních podmínkách v rozličných specifických prostředích. Cenově optimální rozvaděče Hensel se uplatní všude tam, kde se elektrická energie rozvádí, větví, jistí a transformuje
 
Rozváděčový systém Mi do 630 A
 
• Variabilní systém skříní
• Krytí IP 65:  Prachotěsné a vodotěsné
• Z polykarbonátu
• Třída ochrany II,
• Podle DIN EN 61 439 část 2
 
Variabilní systém skříní
zapouzdřený izolačním materiálem, s ochrannou izolací, jištění IP 65,
- Skříně se mohou využívat i jako samostatné skříně
- Krytí IP 65: Prachotěsné a vodotěsné
- Instalace: Skříně jsou vhodné pro chráněnou instalaci ve venkovním prostředí.
- V důsledku zabudovaných přístrojů mohou být omezeny maximální teploty okolního prostředí.
Materiál:
- Polykarbonát
- Požární odolnost: Zkouška žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11, samozhášecí, odolný proti vznícení
- Odolný proti UV záření podle DIN EN 61 439-1, odstavec 10.2.4: Materiál je vyzkoušen na odolnost proti UV záření a je vhodný pro použití na přímém slunečním záření ve vnějším prostředí.
- Toxicita: bez silikonu a bez halogenů
- Chemická odolnost: odolný proti kyselinám, louhům, benzínu a minerálním olejům
 
Systém skříní:
- Funkční skříně se standardizovanými montážními celky do 630 A
- Kryty k ochraně proti dotyku z termoplastu
- Kryty k ochraně proti dotyku s chráněnými a popisnými štítky
- Obsluhovatelné přístroje a přístroje spojené kontakty na přípojnicích s ochranou proti dotyku
- Systém hlavních sběrných lišt standardně elektromagneticky snesitelných, s vodiči N/PEN v oblasti krajních vodičů a vodiči N se stejným proudový zatížením jako krajní vodiče
- Montážní desky pro montáž přístrojů
- Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní mezi sebou
- Kabelové vstupy na všech stěnách skříní přes metrické předlisy, přes příruby s metrickými předlisy nebo elastickými těsnicími membránami nebo zasunutí kabelu do průměru 72 mm
- Upevnění na stěnu přímo ve skříni, pomocí vnějších patek nebo s montážními lištami
- Možnost plombování a uzamčení
 
 
 
 
 
 
 
 
DK-kabelové krabicové rozvodky
,,odolné proti povětrnosti", pro nechráněnou vnější instalaci
Kabelové vstupy přes metrické předlisy
 
Splnění požadavků z:
DIN VDE 0100 Elektrická zařízení
budov, část 482 Protipožární ochrana při zvláštním riziku a nebezpečí.
- z vysoce jakostního materiálu: PC termoplast, nárazuvzdorný
- Splnění úředně uložených povinností v budovách s protipožárními požadavky!
- Bez halogenů: nízká toxicita nepatrné vyvíjení spalin
- Krytí IP 66/IP 67
- s přídavnou kabelovou vývodkou jako příslušenství
- Dočasné ponoření do 1 metru, max 15 minut
- Rychle uzavíratelné otočením o čtvrt otáčky - viditelná závěrná poloha
- Požární odolnost zkouškou žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: 960 °C odolný proti vznícení, samozhášecí